top of page
noah-syedKPtMEFo-unsplash.jpg

داستان های COVID-19

در این دوران آسیب‌پذیری و عدم اطمینان، از مربیان دوران کودکی که داستان‌های خود را با ما به اشتراک گذاشتند، تشکر می‌کنیم. ما معتقدیم که برای همه - به ویژه کسانی که خارج از حوزه ما هستند - مهم است که راه‌های زیادی را که COVID-19 بر زندگی ما تأثیر گذاشته و مختل کرده است، درک کنند.

bottom of page